تبلیغات
asamaniha - مطالب بهمن 1390
پنجشنبه 27 بهمن 1390

داستان جالب

   نوشته شده توسط: شكوفا    

 سلام دوستان عزیز ازاین كه تا این قسمت من را همراهی كرده اید سپاسگزارم!   روزی مردی سوار تاكسی شد به راننده گفت من عزرائیلم...! مرد گفت چی میگی بابا  بعد از چند دقیقه حرف خود را باز تكرار كرد راننده تاحرفش را شنیدوگفت برو عمو تو دیوانه ای ....بعداز چند دقیقه خانمی سوار همان تاكسی شد وحرف مرد را تكرار كردمن(عزرائیلم)  ....راننده تا حرف زن را شنید جیغی زد واز ماشین بیرون پریدخلاصه زن و مردتا دیدند راننده رفته با خیال راحت ماشین راننده را دزدیدند.....!


پنجشنبه 13 بهمن 1390

ضامن ایران

   نوشته شده توسط: شكوفا    

در سرزمینی مخوف و دل سرد هنگامی كه مردم از حكومت ظالمانه ی شاه بی رمق شده بودند ناگهان خورشیدی پرفروغ از ابرهای خاكستری نمایان شد وآن سرزمین بی هدف را به سرزمینی پر هدف تبدیل نمود او امام خمینی (ره) بود كه با آمدنش شادی رابه مردم هدیه كرد.
                                                                                  
 


   هدیه ای كه مردم هیچ گاه از یاد نخواهند برد و  همین طور ،شعار هایی كه چه بسیاری برای آن جان باختند و بسیاری آن را در دیوار حك نمودند تا در ان جاودانه بماند.           
                                                               

                                                                                                                                                                                  موفق باشید!!!!!